ایمیل پشتیبانی سایت

info at omidkhandan.ir

شماره تماس دفتر

021-88839937-53

صفحه اینستاگرام ما

@

کانال تلگرام ما

@


معرفی هلدینگ :


به منظور تحقق برنامه هاي استراتژيك شركت تعاونی ، تولیدی ، خدماتی ، پشتیبانی و سرمايه گذاري ..................................... جهت بهينه کردن شركتهای سرمايه پذير و ارتقاء ارزش سرمايه گذاریها ، همچنين حفظ روند سود آوري شركتهای تابعه ، وابسته و فرعي خود متعاقب جلسه مورخ 02/11/1395 ، اقدام به تأسيس شركت تعاونی ................. (هلدينگ تخصصي) نمود


موضوع فعالیت :

فعاليت اصلي شركت طبق ماده 3 اساسنامه عبارت است از :

سرمايه گذاري ومشاركت درفعاليت هاي توليدي، بازرگاني، خدماتي وتحقيقاتي، مالي ومديريتي جهت نيل به اهداف شركت در زمينه هاي مختلف اعم از صنعتي، خدمات بازرگاني، كشاورزي، دامي، صنایع شیر و صنایع غذایی و تبدیلی و سایر زمینه های وابسته به موارد فوق از طریق :
- خريد و سرمايه گذاري در سهام شركت هاي توليدي ، بازرگاني و خدماتي پذيرفته شده در بورس و خارج از بورس
- خريد انواع اوراق مشاركت و بهادار دولتي و غيردولتي.
- ايجاد و تأسيس شركتهاي جديد بمنظور تحقق اهداف شركت به تنهايي ويا با مشاركت با ساير اشخاص حقيقي و حقوقي .
- خريد و فروش سهام شركتهاي خارجي درخارج از بورس وسرمايه گذاري درآنها درچارچوب مقررات جاری کشور.
- آماده سازي و ورود شركتهاي سرمايه پذير به بورس اوراق بهاردار.
- خريد و فروش اموال منقول مربوط با موضوع و انجام فعاليت هاي بازرگاني و تجاري مجاز.
- اخذ وام و اعتبار از موسسات و بانکهای داخلی و خارجی در چارچوب مقررات کشور.
- اخذ نمایندگی از شرکت ها و موسسات از جمله شرکت ها و موسسات سرمایه گذاری معتبر داخلی و خارجی.
- ایجاد شعب و نمایندگی های داخلی و خارجی .
- ارائه خدمات مشاوره مالي واقتصادي وسرمايه گذاري به اشخاص حقيقي وحقوقي ومديريت ونظارت بر شركتهاي سرمايه پذير .
- انجام كليه امور وفعاليتهائي كه بطورمستقيم و يا غيرمستقيم براي تحقق اهداف و موضوع شركت مجاز ، لازم ، مفيد ، مناسب و يا در جهت تحقق آنها ضرورت داشته باشد.